lv | en
1
Ienākt / Reģistrēties
Mans profils
Pirkumu grozs
0 0.00

Privātuma politika

Lietotāju datu drošība


Klientu datu aizsardzības politika ir viena no galvenajām SIA EcoEmi vadības prioritātēm. SIA EcoEmi tīmekļa vietnes www.ecoemi.lv izmantošana ir iespējama, nenorādot Jūsu personas datus.  Tomēr, ja vēlaties iepirkties mūsu e-veiaklā un izmantot uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu vietni, varētu būt nepieciešama personas datu apstrāde. EcoEmi ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un novērstu to neatļautu izpaušanu trešajām personām.


PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi. Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

 

1. MŪSU ĪSTENOTĀ PRIVĀTUMA POLITIKA

1.1.         Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību

1.2.         Personas datu apstrādi mēs veicam likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot likumības, godīguma un pārredzamības principus.

1.3.         Personas datus  mēs vācam noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem.

1.4.         Mēs nodrošinām, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

1.5.         Mēs nodrošinām, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti.

1.6.         Mēs nodrošinām personas datu glabāšanu tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti.

1.7.         Mēs nodrošinām personas datu apstrādi tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

 

2. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM 

2.1.         Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

2.2.         Kad jūs iepērkaties mūsu e-veikalā www.ecoemi.lv, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus jūsu personas datus:

   - Vārds;

   -  Uzvārds;

   - Tālruņa numurs;

   -  E-pasta adrese;

   - Preču piegādes adrese (nepieciešama, ja izvēlēts piegādes veids ar pastu vai kurjeru uz konkrētu adresi)

2.3.         Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi:

2.4.         Citi personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs izmantojat mūsu e‑veikalu - kad esat veikuši pirkumus mūsu e-veikalā, jūsu ērtībai mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus:

   - Pirkumu vēsture;

   - Jūsu uzvedības vēsture e-veikalā;

   - IP adrese; 

   - Maksājumu vēsture;

   -  Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti;

   - Trešo personu, kuras saņem preces, pamatinformācija.

2.5.         Norādīt citu personu, kura saņems jūsu iegādātās preces, Jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstiprināt, ka Jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei. 

2.6.  Ja Jūs reģistrējaties, veicot pirkumu,  mums būs piekļuve informācijai, ko Jūs mums būsiet snieguši, un mēs šo informāciju varēsim izmantot, lai nodrošinātu Jums savus pakalpojumus.
2.7. Attiecībā uz no Jums saņemto vai kā citādi iegūto informāciju, mēs to varam izmantot iekšējām vajadzībām saistībā ar potenciālu projektu un/vai pašreizējo projektu un/vai pakalpojumu uzlabošanu.
2.8. Attiecībā uz informāciju, kas ir saņemta no Jums vai iegūta kā citādi, mēs to varam izmantot, lai ar Jums sazinātos, kā arī informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, projektiem, speciālajiem piedāvājumiem, turpmāko attīstību u.c. Ja Jūs nevēlaties, lai mēs ar Jums sazinātos, informējiet mūs par to rakstiskā formā e-pastā: ecoemi@ecoemi.lv

 

3.  KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS NEVĀCAM UN NEAPSTRĀDĀJAM

3.1.    Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;
3.2.    Mēs nenosūtām nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt jūsu personu.

 

4.  PERSONAS DATU VĀKŠANAS UN APSTRĀDES MĒRĶIS
 
4.1. Personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2. Lai mēs varētu pārdot  izvēlētās preces interneta veikalā www.ecoemi.lv , mums ir jāapstrādā šādi Jūsu personas dati:

   - Vārds;

   - Uzvārds;

   - Tālruņa numurs;

   -  E-pasta adrese;

   - Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;

   - IP adrese. 

4.3.    Preču piegādes adresi mēs lūdzam norādīt tikai tad, ja vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē ar pasta vai kurjera starpniecību.

4.4.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti. 

4.4.   Mēs vēlamies, lai mūsu interneta veikala www.ecoemi.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

   - Pirkumu vēsture;

   - Mūsu e-veikala pārlūkošanas vēsture;

   - Maksājumu vēsture;

   - Atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm;

   - Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti un telefona sarunu ierakstus.

 

5.  PERSONAS DATU APKOPOŠANA UN APSTRĀDE

5.1.    Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ:
5.1.1.    Pērkot preces, starp Jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums - mēs apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;
5.1.3.    Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;
5.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;
5.1.5.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

 

6.  KAM TIEK NODOTI JŪSU PERSONAS DATI

6.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs sniedzam Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
6.1.1.    Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas Jums piegādā preces Jūsu norādītajās adresēs;
6.1.2.    Preču piegādātāji, kas Jums tieši piegādā preces.

6.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

7. TREŠO PUŠU SAITES
7.1. Noteiktiem trešo pušu pakalpojumu, piemēram, bankas vai finanšu pakalpojumu, sniedzējiem un citiem maksājumu darījumu starpniekiem, ir pašiem sava privātuma politika attiecībā uz informāciju, kuru mums ir pienākums viņiem sniegt par Jūsu darījumiem. Attiecībā uz šādiem pakalpojumu sniedzējiem mēs iesakām Jums izlasīt viņu privātuma politiku, lai Jūs varētu saprast,  kādā veidā viņi apstrādās Jūsu personas informāciju.
7.2. Ja Jūs noklikšķināt uz kādām saitēm mūsu tīmekļa vietnē, Jūs varat tikt pārvirzīti prom no mūsu vietnes. Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu privātuma praksi, un aicinām Jūs izlasīt viņu paziņojumus par privātumu.
7.3. Ja Jūs atstājat mūsu tīmekļa vietni vai arī tiekat pārvirzīti uz trešās puses vietni vai lietotni, uz Jums vairs neattiecas šī Privātuma politika vai mūsu vietnes Pakalpojumu izmantošanas noteikumi.

8.  CIK ILGI TIEK GLABĀTI PERSONAS DATI

8.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

9.   VAI VAR PIEPRASĪT MAINĪT VAI IZDZĒST SAVUS PERSONAS DATUS?

9.1.    Ja konstatējat, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, Jūs varat to mainīt atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: ecoemi@ecoemi.lv.

9.2. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam, nosūtot mums pieprasījumu par Jūsu personas datu dzēšanu uz e-pastu: ecoemi@ecoemi.lv Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

 

10. DROŠĪBA

10.1. Mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas, un mūsu tīmekļa vietnē ir ieviesti attiecīgi drošības pasākumi, lai Jūs un mēs būtu aizsargāti  pret jebkādu saņemto datu un informācijas zaudēšanu, tās ļaunprātīgu izmantošanu vai mainīšanu. Mēs nepārtraukti cenšamies aizsargāt jebkādu šādu datu un informācijas konfidencialitāti, kā arī uzlabot mūsu drošības pasākumus. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka jebkuri no Jums saņemtie vai kā citādi iegūtie dati un informācija saistībā ar mūsu pakalpojumiem vienmēr paliks privāti un droši. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zudumiem, kurus izraisījuši notikumi, kurus mēs nekādi nevarējām ietekmēt.

11. SĪKDATNES jeb SĪKFAILI  (COOKIES)

11.1. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu.  Sīkdatnes mēs izmantojam, lai uzlabotu Jums sniegtos pakalpojumus. Izmantotās sīkdatnes neapkopo personu identificējošu informāciju un tās neizmanto, lai noteiktu Jūsu identitāti. Ja Jūs nepiekrītat to izmantošanai, tad jūs varat attiecīgi konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai ikreiz saņemtu paziņojumu par sīkdatņu saņemšanu un atteikšanās iespējām no to pieņemšanas. Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai reģistrētu informāciju par vietnes lapām saistībā ar īpašiem produktiem un pakalpojumiem, kurus Jūs esat pārlūkojis mūsu Vietnē. Tās mums sniedz vispārīgu lietojuma statistiku, lai mums ļautu uzlabot šo vietni, kā arī sniegt Jums informāciju, kas jūs varētu interesēt.